زیبا و لاکچری (LUXURY)

 

بناسنج بستر و درونمایه خدمات خودرا بر زیبایی و پرستیژ اجتماعی قرار داده است و آن را ((لاکچربودن ))  نامیده است .

طراح و رنگ نقش اساسی درشکل گیری این نرم افزار کاربردی دارد .نظرات و پیشنهادات ارزنده  شما سروران و بزرگواران درارتقاء هرچه بیشتر کمی و کیفی سامانه بناسنج از اهمیت ویژه ای برخورداراست، که جای تقدیر و تشکر دارد .