تخمین هزینه های ساخت و ساز

 

اپلیکیشن بناسنج   هزینه های تخمینی مورد نیاز در هرمرحله از ساخت وساز و بازسازی را با دریافت پارامترهایی نظیر زیربنا، تعداد سقف (طبقات +1  )، نوع کاربری و نوع سازه بنای دردست احداث درسریعترین زمان ممکن بدون هیچگونه هزینه (بصورت رایگان ) دراختیار شما عزیزان بزرگوار قرار میدهد .

به این ترتیب شما قادر خواهید بود برنامه ریزی و مدیریت مالی شفاف و قابل اعتمادی داشته باشید .