مطالب منتشر شده در دسته ی "محصولات"

محاسبه تخمینی (سرجمع) آهن آلات سازه های فولادی و بتنی

محاسبه تخمینی (سرجمع) آهن آلات سازه های فولادی و بتنی

      1) محاسبه تخمینی (سرجمع) اسکلت فولادی   الف – وزن آهن آلات مصرفی در سازه های با اسکلت فولادی با مهاربندی هم مرکز بدون وزن آرماتور سقف ۴۵ -۷۰ کیلوگرم بر مترمربع ب – وزن آهن آلات مصرفی در سازه های با اسکلت فولادی با مهاربندی غیر هم

ادامه مطلب